Eckes-Granini Sverige

Integritetspolicy

Integritetspolicy (Data Privacy Statement)
för Eckes-Granini Sverige AB
Datum 2018-05-24 

Eckes-Granini Sverige AB (nedan benämnd ”Eckes-Granini”) ansvarar för de webbplatser som ges tillgång till via domänerna www.eckes-granini.se, www.godmorgon.com/se, www.bramhults.se, www.pago.sewww.sagolika.se, www.rynkeby.se, www.foodservice.eckes-granini.se (nedan benämnd “webbplatsen”). I det följande vill vi informera dig om insamling och behandling av personuppgifter när du besöker webbplatsen. Till personuppgift räknas all data som kan hänföras till dig personligen tex. namn, adress, e-mail och användarbeteende.

Från och med den 25 maj 2018 är EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) gällande lag i Sverige. De personuppgifter som kommer samlas in, behandlas och användas sker i enlighet med dataskyddsförordningen, specifikt i enlighet med EU General Data Protection Regulation (GDPR) och beskrivs mer i detalj nedan.

1. Insamling av personuppgifter i informationssyfte

(1)  Om du besöker webbplatsen endast för informationssyfte, d.v.s. om du inte loggar in, registrerar eller förser oss med någon annan information utöver ditt besök på webbplatsen så kommer vi inte att samla in några personuppgifter, utöver den data som din webbläsare sänder för att möjliggöra ditt besök på webbplatsen. Uppgifter som sänds är:

– IP adress

– Datum och tid för besöket

– Skillnad i tidsangivelse jämfört med Greenwich Mean Time (GMT)

– Vilket innehåll på den specifika websidan som besöks

– Access status/HTTP status code

– Mängd data volym som överförs

– Webbplats från vilket besöket görs

– Vilken webbläsare som används

– Vilket operativsystem som används

– Språk och version för den webbläsare som används.

(2) I tillägg kommer cookies att bli lagrade på din dator när du besöker webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk och används för att sända information mellan den webbläsare som du använder och den enhet som webbplatsen lagras på. En cookie innehåller normalt namnet på den domän som generar cookien, hur länge cookien är giltig och ett värde, oftast ett slumpmässigt generat nummer. Cookies kan inte installera några program eller vidareföra några virus till din dator. De användas endast för att i det stora hela göra ditt webbesök mer användarvänligt och effektivt.

a) Den här webbplatsen använder cookies i följande utsträckning:

– Transient cookies (används tillfälligt/kortvarigt)

– Persistent cookies (används för en begränsad tid)

– Third-party cookies (cookies som kommer från tredje-part leverantör)

– Flash cookies (permanent användning)

b) Transient cookies tas bort automatiskt när du stänger din webbläsare. Transient cookies, eller så kallade Session cookies, lagrar information om det enskilda besöket på webbplatsen genom ett Session ID, vilket används av din webbläsare för det pågående besöket. Så länge som din webbläsare fortsatt är öppen sparas viss information om platsen du besökt, vilket ger igenkänning och underlättar användarupplevelsen. Session cookies tas bort från din dator så snart du loggar ut eller när du stänger din webbläsare.

c) Persistent cookies tas automatiskt bort efter en förbestämd tid, vilken kan variera beroende på cookien. Dessa cookies kan vid varje tillfälle tas bort via säkerhetsinställningar för din webbläsare genom att rensa historik och webplatsdata.

d) Du kan konfigurera inställningarna för din webbläsare så som du själv önskar och tex blockera cookies från tredje part. Mer information om hanteringen och borttagandet av cookies såväl som tillhörande instruktioner för de vanligaste webbläsarna finns tillgängligt på https://www.whoishostingthis.com/resources/cookies-guide/. Vänligen notera att blockering eller borttagande av cookies kan innebära att visa funktioner på webbplatsen kan bli otillgängliga.

e) Flash cookies används inte av din webbläsare utan av din Flash plugin. Dessa cookies lagrar nödvändiga data oavsett vilken webbläsare som du använder och har inte med automatik något fastställt datum för upphörande. Om du inte önskar att Flash cookies ska behandlas så behöver du installera ett tillbörligt program eller add-on för detta.

(3) Informationen från cookies lagras separat från all annan information som lagras av oss. Anmärk särskilt att information från cookies inte har någon koppling till annan av din data som du kan komma att föra över.

2. Insamling av personuppgifter för personifierad användning

(1) I tillägg till användningen av vår webbplats i informationssyfte så erbjuder Eckes-Granini en rad tjänster som du kan använda om du är intresserad. För detta ändamål behöver du normalt förse oss med ytterligare personuppgifter som vi använder för respektive tjänst. Vid de tillfällen då du har möjlighet att på frivillig basis förse oss med personuppgifter kommer det att framgå tydligt. Endast de personuppgifter som är nödvändiga för användandet av vår webbplats och/eller för ingående av ett avtal som tillhandahålls av oss eller som förses av dig kommer endast att efterfrågas och behandlas av oss. Detta rör specifikt master data och användardata som kan komma att överföras via formulär på vår webbplats:

–    Företagsnamn
–    Namn (bestående av hälsningsfras, titel, förnamn, efternamn och kön)
–    Adress
–    Telefonnummer
–    Faxnummer
–    E-mail-adress
–    Födelsedatum
–    Användares registrering och inloggningsuppgifter såsom användarnamn och lösenord
–    Användares bankuppgifter
–    Momsregistreringsnummer (valmöjlighet)

(2) Register över personuppgifter och användarinformation används av Eckes-Granini som en förutsättning för att upprätta, utarbeta, ändra eller avsluta ett kontraktsförhållande med dig, i syfte att möta våra kontraktsenliga förpliktelser, för inloggning av användare på webbplatsen och för att kunna kontakta dig på din begäran eller om det är nödvändigt inom ramen för kontraktsförhållandet eller genom lagligt medgivande.

Personuppgifter kommer, med undantag för de uppgifter som insamlas och behandlas av tredje part angivna nedan, att lagras och behandlas inom den Europeiska Unionen.

3. Borttagande av data

Om inget annat är fastställt i detta Data Privacy Statement, lagrar vi endast dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla din förfrågan gentemot oss. Dina personuppgifter kommer därför att bli borttagna efter att fin förfrågan har blivit behandlad såvida inget annat har överenskommits.

Register över personuppgifter raderas vid utgången av kalenderåret två år efter avslutandet av kontraktsförhållandet, såvida inte uppgifterna behöver lagras längre period och då detta stöds av laglig rätt.

4. Anonym statistisk analys av användardata

Eckes-Granini utövar rätt att skapa användarprofiler under pseudonym i syfte att marknadsföra, genomföra marknadsundersökningar eller för att utveckla och utforma webbplatsen för att möta användarnas behov, såvida du inte motsätter dig detta. Klargörande tillägg, Eckes-Granini analyserar användarinformation anonymt för sammanställning av statistisk analys för att utveckla och utforma webbplatsen i enlighet med användarnas behov. Du kan motsätta dig behandlingen av dina personliga uppgifter genom att skriftligen meddela Eckes-Graninis Data Protection Officer (DPO) och tillika personuppgiftsansvarig. (Se Nr. 14 för kontaktinformation)

5. Användning av Google Analytics

(1) Denna webbplats använder Google Analytics, en tjänst för web-analys som Google Inc. (“Google”) ansvarar för. Google Analytics använder cookies, textfiler, som lagras på din dator och därigenom möjliggör analys av användarbeteende på webbplatsen. Den information som cookien genererar från ditt besök på webbplatsen överförs till och lagras på en av Googles servrar i USA. I händelse av att anonymiserad IP-adress är aktiverad på denna webbplats, kommer din IP-adress att förkortas i förväg inom medlemsstaterna för den Europeiska Unionen eller inom andra länder eller stater som har signerat överenskommelsen med ”the European Economic Area”. Endast i yttersta undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google server i USA, där den kommer att förkortas. Google använder denna information på uppdrag av driftsansvarig för denna webbplats för att analysera ditt användande av webbplatsen, för att sammanställa rapporter över aktiviteter på webbplatsen och för att utföra ytterligare tjänster som är förknippat med webbplatsen och internet för webbplatsens driftsansvarig.

(2) IP-adressen som överförs från din webbläsare vid användandet av Google Analytics kommer inte att kombineras med annan data som tillhandahålls av Google.

(3) Du kan förhindra att cookies lagras på din dator genom inställningar i din webbläsare; vi vill återigen förtydliga att du vid blockering av cookies i din webbläsare, inte längre med automatik får tillgång till full användning av alla funktioner på denna webbplats.

(4) Du kan också förhindra att data, som genereras från cookien och som relaterar till ditt användande av webbplatsen (inklusive din IP-adress), samlas in och behandlas av Google genom att ladda ner och installera en plugin som finns tillgänglig på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

(5) Denna webbsida använder Google Analytics med förlängningen “_anonymizeIp()”. Som ett resultat av det behandlas IP-adresser endast I förkortad form för att förhindra en direkt koppling eller länk till en enskild individ.

(6) Google Analytics används i enlighet med de föreskrifter som den tyska dataskyddsmyndigheten (the German data protection authorities) har avtalat med Google. Information om tredje parts aktören: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Tjänstevillkor för användaren https://www.google.com/analytics/terms/us.html, Googles information om “Safeguarding your data”: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, och Googles integritetspolicy ”privacy policy”: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy/.

6. Användande av etracker

(1) På denna webbplats kan det komma att insamlas och lagras information/data för marknadsförings- och optimeringssyfte genom användandet av teknologi från etracker GmbH (www.etracker.com). Denna data kan användas för att skapa användarprofiler under ett pseudonym.  I detta syfte kan cookies användas. Data som samlas in genom att använda etracker-teknologin, kommer inte att användas utan föregående, separat medgivande för att personligen identifiera besökaren av denna webbplats eller för att kombinera personliga data med bäraren av pseudonymet. Insamlandet och lagringen av information kan vid varje tillfälle upphävas med effekt för framtida händelser.

(2) Du kan förhindra att cookies lagras på din dator genom inställningar i din webbläsare. Vi vill återigen förtydliga att du vid blockering av cookies i din webbläsare, inte längre med automatik får tillgång till full användning av alla funktioner på denna webbplats.

7. E-mail nyhetsbrev / tävlingar (och lotteri)

 (1) Om du ger ditt separata medgivande kan vi skicka ett e-mail till dig med information om användandet av webbplatsen och allmän kund eller konsumentinformation (e-mail, nyhetsbrev). Detsamma gäller om du ger ditt separata medgivande för att delta i någon av våra tävlingar. Ditt medgivande blir då loggat och du får när som helst tillgång till innehållet eller innebörden i ditt medgivande och till denna policy. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst med effekt för framtida händelser. Vi vill särskilt uppmärksamma att du kan ta tillbaka ditt medgivande till behandling av personuppgifter i syfte att få tillgång till direktreklam. (se Nr. 14 för kontaktinformation).

(2) Vi använder produkten Mailchimp för att sända vårt nyhetsbrev och för att fullfölja uppdraget för vi över nödvändiga uppgifter till vår leverantör av tjänsten.

(3) Vi använder olika produkter för att genomföra tävlingar (vi meddelar i förekomna fall vilken) och för att fullfölja uppdraget för vi över nödvändiga uppgifter till vår leverantör av tjänsten. Vi meddelar isåfall vilken Efter avslutad tävling kommer dina personuppgifter att raderas, såvida du inte har givit ditt explicita medgivande till fortsatt behandling. I det fall du har givit ditt explicita medgivande till fortsatt behandling, kan du återkalla ditt medgivande såsom beskrivet i Nr. 7.1.

8. Användning av Google AdSense och BingAds 

(1) Eckes-Granini använder online web-tjänsten Google AdSense Bing Ads på denna webbplats.

(2) När du besöker vår webbplats kommer leverantörerna av ovan web-tjänster att informeras om att du besöker vår webbplats. I samband med detta kommer leverantörerna att placera en cookie på din dator. Data eller uppgifter eller data som överförs via cookie är motsvarande de stipuleras under punkt 1 ovan. I tillägg så används så kallade web beacons; dessa är transparanta grafiska lager som används för att analysera ditt beteendemönster på webbplatsen. IP-adressen, som överförs av din webbläsare under tiden som du använder tjänsten kommer inte att kombineras med annan data som behandlas av leverantören. Vi har inget inflytande över den data som samlas in och vi vet ej heller den fullständiga omfattningen av insamlade data. Denna data överförs till USA, där den analyseras. Det är möjligt att denna data kommer att föras vidare till kontrakterade partners till leverantören och till myndigheter.

(3) Du kan förhindra att cookies installeras av Google AdSense på flera sätt: a) genom att välja tillbörliga inställningar i din webbläsares mjukvara, specifikt så kommer du genom att blockera tredje parts cookies samtidigt blockera annonsering från tredje parts leverantörer; b) genom att avaktivera ad topics som visas när du använder Google genom länken https://adssettings.google.com/authenticated, varefter denna inställning kommer att raderas om du raderar dina cookies; c) genom att avaktivera ad topics som visas av leverantörer som är del av själv-regleringskampanjen “About Ads” via länken http://www.aboutads.info/choices, varefter denna inställning kommer att raderas om du raderar dina cookies; d) genom att permanent avaktivera tjänsten i din webbläsare Firefox, Internet Explorer or Google Chrome under länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi betonar igen, att du genom detta också riskerar att inte få full tillgång till samtliga funktioner på webbplatsen.

(4) Ytterligare information om syftet och omfånget av insamling och behandling av data, såväl som ytterligare information om dina rättigheter i detta sammanhang och information om möjliga inställningar för att skydda din integritet kan fås hos:

a) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; privacy terms for advertising: http://www.google.de/intl/en/policies/technologies/ads/ och

information om DoubleClick cookies: https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en

b) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

9. Plugins för sociala medier och tjänster från tredje parts leverantör

 a) Användning av plugins för sociala medier

(1) För närvarande använder Eckes-Granini följande plugins för sociala medier; Facebook, Google+, Twitter, Instagram, LinkedIn och Xing. Vi använder så kallade 2-click lösningar. Med detta menas att när du besöker vår webbplats, så kommer inledningsvis inga personuppgifter att föras vidare till leverantörerna av dessa plugins. Du kan identifiera leverantören av plugin-tjänsten genom markeringen på den grå-tonade boxen med den första bokstaven i leverantörsnamnet. Personliga uppgifter kommer endast att föras vidare om du klickar på en av nämnda plugins: Genom att aktivera leverantörens plugin kommer data automatiskt att sändas till respektive leverantör som i sin tur lagrar informationen (i händelse av att det är en leverantör från US kommer informationen lagras i USA). Vi har inget inflytande över vilken data som samlas in eller hur data behandlas, och vi känner heller inte till fullo till omfånget av data som samlas in, syftet eller hur länge data lagras. Då leverantörerna samlar in data via särskilda cookies rekommenderar vi att du raderar samtliga dina cookies i inställningarna för din webbläsare före det att du klickar på den grå-tonade boxen.

(2) När du aktiverar en plugin, informeras leverantören av tjänsten att du har anropat motsvarande undersida till vår webbplats. I tillägg överförs den data som stipuleras i punkt 1.(1) i denna policy, varigenom, i fallet med Facebook and Xing, i enlighet med respektive leverantörs överenskommelse med dataskyddsfördningen, kommer endast en anonymiserad IP-adress kopplas till informationen. Detta händer oavsett om du har ett konto hos leverantören eller om du är inloggad mot densamma. Om du är inloggad mot leverantören kommer denna data att kopplas direkt till ditt konto. När du klickar på knappen för aktivering och därigenom länkar till webbplatsen, kommer leverantören också att lagra informationen i ditt användarkonto och officiellt informera dina kontakter om detta. Om du inte önskar att data blir kopplad gentemot din användarprofil via leverantören så behöver du logga ut från ditt konto innan du aktiverar knappen.

(3) Leverantören lagrar den överförda data som användarprofil och använder denna information i syfte för marknadsföring, marknadsundersökningar och eller för utveckling och utformning av webbplatsen för att möte användarnas behov. En sådan analys görs särskilt (även inkluderat de användare som inte är inloggade) för att förse användaren med tillbörlig annonsering och i syfte att informera andra användare av det sociala nätverket om aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att motsäga dig skapandet av dessa användarprofiler, varpå du behöver kontakta respektive leverantör för att utnyttja din rättighet.

(4) Ytterligare information om syftet och omfånget av datainsamling och behandling av densamma tillhandahålls av respektive leverantör som listas nedan och kan finnas under respektive leverantörs integritetspolicy. Dessa kan också ge dig ytterligare information om dina rättigheter i detta sammanhang och vilka inställningsmöjligheter du har för att skydda din integritet.

(5) Adresser till respektive leverantör och URL till deras integritetspolicys:

  1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php.
  2. b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
  3. c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.
  4. d) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388/
  5. e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  6. f) Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

b) Integrering av tjänster från tredje parts leverantörer

(1) Vi har integrerat YouTube videos i vår webbplats; dessa videos lagras på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Samtliga videos är integrerade med “enhanced data protection mode” (utökad dataskyddsinställning), vilket innebär att ingen data om dig själv som användare kommer att föras vidare till YouTube så länge som du inte spelar upp videon. Data, i enlighet med punkt 2 ovan, kommer endast att föras vidare då du spelar upp videon. Eckes-Granini äger inget inflytande över dataöverföringen. Vi har i tillägg också integrerat innehåll från följande tredje parts leverantörer på denna webbplats: Google Maps.

(2) När du besöker webbplatsen kommer tredje parts leverantören att bli informerad om att du har anropat motsvarande undersida till vår webbplats. Data, som stipuleras punkt 1. (1), blir överförd. Detta händer oavsett om tredje parts leverantören har försett dig med ett användarkonto på vilket du är inloggad, eller om det inte finns något användarkonto alls. Om du är inloggad hos leverantören av plugin, kommer data kopplas direkt mot ditt konto. Om du inte vill att data ska kopplas till din profil genom tredje parts leverantören, behöver du logga ut före det att du aktiverar knappen.

(3) Tredje parts leverantören lagrar data som användarprofiler och använder informationen i syfte att annonsera, genomföra marknadsundersökningar och/eller för att utforma och utveckla webbplatsen för att möte användarnas behov. En analys av data görs särskilt (både av data från användare som är inloggade eller ej) för att förse användarna med relevant marknadsföring. Du har rätt att motsätta dig skapandet av dessa användarprofiler och måste då kontakta respektive tredje parts leverantör för att utöva denna rätt.

(4) Ytterligare information om syftet och omfånget av tredje parts leverantörens insamling och behandling av data kan finnas tredje parts leverantörens integritetspolicy enlig nedan. Tredje parts leverantören kan också förse dig med ytterligare information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet.

(5) Adresser till respektive tredje parts leverantör och URL (länk) till deras integritetspolicy:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

10. Underleverantörer

I händelse av att vi behandlar personer så lägger vi ut uppdragen på underleverantörer och ingår ett avtal med dessa som uppfyller villkoren enligt Art. 28 GDPR.

Den underleverantör som är värd för denna webbplats är Bulldozer Kommunikationsbyrå AB och Rynkeby Food AS. Webbplatsen hostas av Portsgroup och Hostnordic.

11. Skydd av personuppgifter

Eckes-Granini utvecklar ständigt sina tekniska och organisatoriska processer för att möta kraven enligt Art. 32 GDPR i syfte att skydda användarens personuppgifter. Alla våra anställda, som är involverade i behandlingen av personuppgifter, lyder under datasekretess. Användarens personuppgifter kommer att bli krypterad av HTTPS när den överförs till webbplatsen.

12. Laglig grund

Den lagliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter baseras på §§ 12, 13, 14 och 15 TMG, Art. 6 Para. 1 Letters a) b) och f), 7 GDPR och § 7 Para. 2 No. 3, och Para. 3 UWG.

13. Datasubjektets rättigheter

Användaren och andra datasubjekt kan åberopa följande rättigheter med avseende på deras personuppgifter:

– Rätten till information
– Rätten att ändra information
– Rätten att radera information
– Rätten att begränsa personuppgiftsbehandlingen
– Rätten att motsäga sig behandlingen
– Rätten att portera personuppgifter

14. Tjänsteleverantör / ansvarigt organ / kontaktuppgifter / bestridan / återkallelse av medgivande

Tjänsteleverantören och ansvarigt organ i enlighet med Art. 4 No. 7 GDPR är:

Eckes-Granini Sverige AB
Box 71, 507 20 Brämhult
kundtjanst@eckes-granini.com

Alla förfrågningar om information, rättelser och raderingar, motsägelser eller återkallning av medgivande, utövande av rätt att begränsa behandlingen eller rätten att portera data, så väl som synpunkter eller frågor om användarens rättigheter kring dataskydd ska sändas till ovan adress.

15. Överordnad dataskyddsmyndighet och rätt att klaga

Den överordnade dataskyddsmyndighet som Eckes-Granini svarar till och till vilken också samtliga anmälningar och klagomål om brott mot dataskyddsförordningen kan sändas är:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
Germany

Telefon: +49 (0) 6131 208-2449
Fax: +49 (0) 6131 208-2497
Website: https://www.datenschutz.rlp.de/
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

16. Kontaktperson för frågor om dataskydd

Eckes-Graninis kontaktperson för frågor rörande dataskydd är Mr. Stephan Schmidt, Lawyer, of Mainz/Germany. Du kan nå honom via e-mail datenschutz@eckes-granini.de eller på vår postadress med referens till ” Data Protection Contact Person”.

17. Uppdatering av denna Integritetspolicy

Från en tid till annan kommer innehållet i denna integritetspolicy att behöva uppdateras. Vi vill därför reservera oss för rätten att uppdatera denna policy. Vi kommer att skicka den uppdaterade versionen av Integritetspolicyn till registrerade användare via e-mail före det att uppdateringen träder i kraft. Uppdaterad integritetspolicy kommer att publiceras på samma ställe som denna integritetspolicy.