ECKES-GRANINIS VÄG TILL EN MER HÅLLBAR FRAMTID

Vi på Eckes-Granini strävar efter en bättre morgondag och tar vårt största ansvar när det kommer till klimatåtgärder. Vår hållbarhetsstrategi är baserad på sex kärnområden: hållbar odling av frukt, klimatskydd, förpackningar, socialt ansvarstagande, hälsa & välmående samt medarbetaren. På denna sida beskrivs Eckes-Graninis hållbarhetsstrategi som visar vad vi gör idag och vad vi strävar efter.

Läs vår Hållbarhetsrapport
HÅLLBARHET

Planeten och Miljön

På Eckes-Granini har vi ansvarsfulla inköpsprocesser från hållbara odlingar, intern energieffektivisering, strategiska samarbeten och nya förpackningsmaterial som bidrar till att vi når våra uppsatta mål.

Hållbar odling av frukt & grönt

Våra mål:

100% hållbart odlade råvaror 2030

Det här gör vi idag:

Alla våra produktionsanläggningar är EMAS-certifierade, vilket syftar till att effektivisera och förbättra miljöarbetet. Samtliga leverantörer måste signera avtal avseende AIJN Code of Business Conduct, som överensstämmer med de tio principerna i FN Global Compact, inklusive mänskliga rättigheter, antikorruption och miljöskydd, och detta kontrolleras genom årliga SGF-revisioner (Sure Global Fair). Våra strategiska leverantörer genomgår årlig EcoVadis-certifiering inom områdena miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, hållbara upphandlingar och affärsetik. ​

All Eckes-Graninis apelsinjuice från koncentrat med ursprung i Brasilien är nu hållbart odlade enligt ”Sustainably Grown”. Sedan maj 2020 är vi också partner i ett småbruksprojekt i samarbete med Solidaridad Brazil för att främja hållbar apelsinodling. I februari 2019 gick vi med i Sustainable Juice Covenant (SJC). I slutet av 2020 kom 47 % av de frukter och grönsaker vi förädlade från hållbara jordbruk, i enlighet med SJC riktlinjer. Under 2022, i samarbete med våra leverantörer, ökade denna andel till 69 %.¹ ​

Eckes-Granini-gruppen har varit medlemmar i Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform) sedan juni 2020, ett av de viktigaste globala initiativen för hållbart jordbruk i värdekedjan för livsmedel och drycker. På Eckes-Granini är hållbar juice integrerat i den övergripande hållbara inköpsstrategin.​

¹ i enlighet med massbalansmodellen​

Klimatskydd

Våra mål:

Eckes-Granini har som första prioritet att effektivisera sina egna processer inom både produktion och kontor för att minska de egna utsläppen. För att ytterligare minska påverkan utanför den egna verksamheten ingår företaget strategiska samarbeten inom logistik och med övriga externa samarbetspartners. Företaget har ett uttalat mål att göra mätbara insatser i kampen mot klimatförändringar. Detta uppnås genom att antingen helt undvika alla utsläpp som företaget själva kan påverka eller genom att minska dem så långt det är möjligt genom olika bevarandeåtgärder. Eckes-Granini har även satt upp ett Science Based Target (SBT) för utsläppsminskning. Företaget strävar efter att minska de direkta utsläppen av växthusgaser för sina affärsverksamheter (Scopes 1 och 2) 1 med 95 % till år 2030. Dessutom har de som mål att minska de indirekta utsläppen av växthusgaser i värdekedjan (Scope 3) 1 med 50 % per liter till år 2030, jämfört med basåret 2019.​

1Scope 1 innebär direkta koldioxidutsläpp från naturlig gas och bränsle vi släpper ut. Scope 2 innebär indirekta utsläpp från elektricitet vi köper. Scope 3 innebär utsläpp från affärsresor våra anställda gör.

Det här gör vi idag:

Vi har successivt infört ett flertal åtgärder för att minska eller till och med eliminera skadliga växthusgaser som släpps ut direkt eller indirekt på grund av vår affärsverksamhet. Våra logistikpartner har sedan 1 januari 2018 kört med 100% fossilfria fordon. Hösten 2019 införde vi en ny tjänstebilspolicy med målet att ha en tjänstebilsflotta bestående av 100% elbilar eller hybridbilar år 2025. Vi har också skrivit på Transportinitiativet 2025, vilket innebär att vi ska arbeta mot helt fossilfria inrikestransporter innan år 2025.Det oberoende Science Based Target-initiativet (SBTi) har godkänt våra mål för minskning av växthusgaser som överensstämmer med nivåer som krävs för att uppfylla målen i Parisavtalet. Under 2023 gjorde vi ett koldioxidavtryck för Eckes-Granini Group baserat på data från 2022, vilket visade att vi genererade 22 636 ton utsläpp av Scope 1 och 2 samt 559 000 ton utsläpp för Scope 3. Jämfört med basåret 2019 har vi minskat våra utsläpp med 13 % för Scope 1 och 2 (2019: 25 896 ton) och 10 % för Scope 3 (2019: 623 938 ton).​

Förpackningar

Våra mål:

Alla våra PET-flaskor ska innehålla minst 25 % r-PET (återvunnen PET) 2025 och minst 30 % 2030. 2025 kommer vi också minska förpackningsvikten av våra produkter (PET, glas och kartong) med 10 % (jämfört med en baslinje från 2020).

Det här gör vi idag:

Vi har minskat förpackningsvikten i hela vår portfölj med 10 % mellan 2015 och 2020. Som företag har vi också skrivit på Plastinitiativet 2025, vilket innebär att samtliga våra plastförpackningar ska vara materialåtervinningsbara till år 2025. Alla våra PET-flaskor är återvinningsbara.

Alla våra pappersetiketter och kartongmaterial är gjorda av FSC-märkt pappersråvara, vilket innebär att de kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till både människor och miljö. Varumärket God Morgon® har bytt ut den fossila plastbarriären i kartongförpackningen (1L) och korken till skogsbaserad plast tillverkad av tall från Norden, vilket reducerar förpackningens klimatavtryck med 25 % jämfört med tidigare. God Morgon® har också anslutit sig till appen Bower, vilket belönar dig som konsument vid återvinning av alla sorters förpackningar.

Under 2023 påbörjade vi implementeringen av nya fastsittande korkar enligt EUs engångsplastdirektiv. God Morgon® var först ut med fastsittande korkar på 1L kartong, följt av Sagolikas® 1L kartong. Vid årsskiftet fick alla God Morgon®, Brämhults och Pagos PET-flaskor fastsittande korkar. Under 2024 samarbetade God Morgon, tillsammans med några andra företag, med Tetrapak i deras koncept Kartongmatch. Konceptet innebär att sprida kunskap och öka engagemanget för återvinning, miljö och hållbarhet bland yngre (barn i årskurserna F-6).

Hållbarhet

Människan och Samhället

Genom att vara en engagerande arbetsgivare med en stark hälsoprofil i vårt produktionssortiment samt det fortsatta arbetet med välgörenhetsprojekt så kommer vi att förverkliga målen.

Socialt ansvarstagande

Våra mål:

Genom Eckes-Graninis initiativ Team Rynkeby fortsätta den årliga insamlingen till förmån för sjuka barn. Fram till 2025 är målet att samla in 100 miljoner Euro för hela Eckes-Granini Group. I Sverige är målet att samla in 400 miljoner SEK fram till 2025.

Det här gör vi idag:

Eckes-Granini Sverige är genom projektet Team Rynkeby den enskilt största bidragsgivaren till Barncancerfonden. Läs mer om Team Rynkeby här: https://www.godmorgon.se/nyheter/team-rynkeby

Sedan 2020 delas insamlingen mellan Barncancerfonden och Barnhjärnfonden, en mycket aktuell organisation att stötta då många barn idag lider av psykisk ohälsa och andra hjärnsjukdomar. Detta är särskilt viktigt för barn som genomgått långa cancerbehandlingar och nu lever vidare med sena komplikationer. Sedan projektets start 2011 har Team Rynkeby samlat in hela 294 miljoner kronor till svårt sjuka barn.

Från och med hösten 2023 har vi också ett samarbete med Matmissionen. Genom detta samarbete skänker vi produkter med kort bäst-före-datum till organisationen, vilket ytterligare bidrar till vårt engagemang i samhället.

Hälsa & Välmående

Våra mål:

Vi vill minska innehållet av tillsatt socker i våra fruktdrycker och nektar inom hela vårt produktsortiment med 10 %  fram till 2025 (jämfört med basåret 2020). Vi har också som mål att utveckla nya låg-kaloriprodukter.

Det här gör vi idag:

Sedan 2015 har vi på gruppnivå reducerat det tillsatta sockret i våra produkter med 10%. Det är viktigt att förtydliga att juice alltid består av 100% frukt och därför inte innehåller något tillsatt socker. Om socker tillsätts blir produkten en fruktdryck eller nektar, och får därmed inte kallas juice.

Vi informerar aktivt och transparent våra konsumenter om bra kost, hälsosamma näringsämnen och ingredienserna i våra produkter. Genom att hålla våra konsumenter välinformerade kan vi tillsammans främja en hälsosammare livsstil.

Vi upprätthåller en tät dialog med våra konsumenter via vår kundtjänst och sociala medier. Brämhults har dessutom skapat ett interaktivt forum på bramhults.se där vem som helst kan ställa frågor och få svar från Brämhultsteamet. Detta gör att konsumenterna snabbt kan få svar och samtidigt bli delaktiga i vår produktutveckling.

Våra anställda

Våra mål:

Vi vill främja en stark hållbarhetskultur där alla har en möjlighet att göra skillnad, både för vårt bolag och omvärlden. Det är viktigt för oss att utbilda, utveckla och involvera våra medarbetare samt uppmuntra till en hälsosam livsstil.

Det här gör vi idag:

Eckes-Granini Sverige bedriver ett proaktivt HR-arbete genom den digitala och anonymiserade HR-plattformen Winningtemp. Varje vecka tas tempen på hela organisationen inom områden som arbetsglädje, ledarskap, engagemang och personlig utveckling. Bolagets ledning får därigenom en översikt över personalens välmående och kan identifiera eventuella områden med extra belastning där insatser behövs.

För att säkerställa personalens hälsa genomförs kompletta hälsokontroller för alla fast anställda inom Eckes-Granini i Sverige vartannat år. Dessutom erbjuds besök av en ergonom vid behov eller årligen för att säkra en god fysisk arbetsmiljö.

Vi erbjuder även ett årligt friskvårdsbidrag för att uppmuntra vår personal till fysisk aktivitet och därigenom främja en hälsosam livsstil.