Eckes-Granini Sverige

Vårt hållbarhetsarbete

Eckes-Granini blir klimatneutralt

Vi strävar efter en bättre morgondag och tar vårt största ansvar när det kommer till klimatåtgärder. Från och med den 1 januari 2021 kommer Eckes-Granini Group och alla dotterbolag att vara klimatneutrala i hela Europa. Vi har minskat vårt koldioxidutsläpp i flera år och nu tar vi steget längre genom att bli ett klimatneutralt företag. Vi kommer att kompensera för de 43 000 ton koldioxidutsläpp av våra affärsaktiviteter per år, med stöd av ett klimatkompensationsprojekt genomfört av Climate Partner i Portel, Brasilien. Därmed bidrar vi till att bevara 17 872 hektar urskog i Amazonas varje år. Detta motsvarar ett område på ca 25 030 fotbollsplaner. Projektet erbjuder alternativa inkomstkällor och utbildning för invånarna i Portel.

När det gäller kampen mot klimatförändringar jobbar Eckes-Granini-gruppen också mot att inte ha några utsläpp av växthusgaser. Med stöd av Climate Partner arbetar vi kontinuerligt med att implementera alltmer effektiva och omfattande klimatskyddsåtgärder.

Vårt hållbarhetsarbete

På Eckes-Granini jobbar vi med inspirerande hållbarhetsinitiativ för en bättre morgondag samt viktiga mål för vårt fortsatta förändringsarbete. På denna sida beskrivs Eckes-Graninis hållbarhetsstrategi som visar vad vi gör idag, vad vi strävar efter och vad vi planerar att göra framåt.

Planeten och Miljön

På Eckes-Granini har vi ansvarsfulla inköpsprocesser från hållbara odlingar, intern energieffektivisering, strategiska samarbeten och nya förpackningsmaterial som bidrar till att vi når våra uppsatta mål.

1. Hållbar odling av frukt & grönt

Målsättning:

 • 100% hållbart odlade råvaror 2030

Det här gör vi idag:

 • All Eckes-Graninis apelsinjuice från koncentrat med ursprung Brasilien är i dagsläget hållbart odlade enligt ”Sustainably Grown
 • Alla EG’s produktionsanläggningar är EMAS-certifierade, som syftar till att effektivisera och förbättra miljöarbetet.
 • Alla våra leverantörer måste signera avtal avseende AIJN Code of Business Conduct, som överensstämmer med de tio principerna i FN:s Global Compact, inklusive mänskliga rättigheter, antikorruption och miljöskydd. Detta kontrolleras genom årlig SGF-revision (Sure Global Fair).
 • Årlig EcoVadis certifiering av alla strategiska leverantörer inom 4 områden; miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, hållbara upphandlingar och affärsetik.
 • Eckes-Granini är marknadsledare inom ekologisk juice i Sverige genom varumärket God Morgon®

På gång:

 • Öka omfånget i initiativet ”Sustainably Grown” till att innefatta fler frukter & grönt
 • Projekt inom spårbarhet, för att öka transparens i värdekedjan
 • Fortsatt fokus inom ekologi med målet att växa kategorin ekologisk juice och dess andel av totala kategorin.

2. Neutral klimatpåverkan

Strategi:

 • I första hand fokus på att effektivisera egna processer (produktion & kontor) och minska våra egna utsläpp
 • Strategiska samarbeten inom logistik och övriga externa samarbetspartners för att minska påverkan utanför vår egen verksamhet

Målsättning:

 • Klimatneutral produktion 2021

Status:

 • Vår logistikpartner kör med 100% fossilfria fordon (sedan 2018-01-01)
 • Ny tjänstebilspolicy i bolaget sedan hösten 2019 (mål: 2025 ha en tjänstebilsflotta bestående av 100% elbilar eller hybridbilar)
 • Vi har som bolag skrivit på Transportinitiativet 2025 som innebär att vi skall arbeta mot helt fossilfria inrikestransporter innan år 2025 https://www.dlf.se/transportinitiativet-2025/

På gång:

 • Klimatneutral produktion från 2021

3. Förpackningar

Strategi:

 • Återvunnet material i fokus
 • Minska behov av material genom smarta förpackningar och lägre vikt
 • All kartong och pappersråvara ska vara FSC-märkt
 • Synliggöra fördelar mot konsument för att driva efterfrågan på mer hållbara förpackningar

Status:

 • Alla PET-flaskor i Eckes-Granini innehåller per 2020 minst 50% r-PET (återvunnen plast)
 • 2020 minskade vi vikten på våra flaskor vilket bidrog till en mindre plastanvändning.
 • Alla PET- och HDPE flaskor från God Morgon® och Brämhults® ingår i det svenska pantsystemet.
 • Alla våra pappersetiketter och kartongmaterial är gjorda av FSC-märkt pappersråvara, dvs varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk – ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.
 • Vi har som bolag skrivit på Plastinitiativet 2022 som innebär att vi skall arbeta mot att samtliga plastförpackningar ska vara materialåtervinningsbara innan år 2022 https://www.dlf.se/plastinitiativet-2022/

På gång:

 • EG Sverige ska öka mängden återvunnen plast (r-PET) till 100% under 2022.
 • Målsättning att alla sekundära emballage i våra produktionsanläggningar ska vara tillverkade av 100 biobaserad eller återvunnen plast per 2022
 • God Morgon byter ut den fossila plastbarriären i kartongförpackningen (1L) och korken till skogsbaserad plast tillverkad av tall från norden och reducerar därmed förpackningens klimatavtryck med 25% jämfört med tidigare. God Morgon klimatkompenserar även förpackningen för att den ska vara 100% klimatneutral.

Planeten & Miljön – Summering

Strategi:

 • Stort fokus på hållbarhet/etik från vårt inköpsteam
 • Påverka övrig juiceindustri att ansluta sig till branschinitiativ för att öka globalt fokus på hållbara odlingar
 • I första hand fokus på att effektivisera egna processer (produktion & kontor) och minska våra egna utsläpp
 • Strategiska samarbeten inom logistik och övriga externa samarbetspartners för att minska påverkan utanför vår egen verksamhet
 • Återvunnet material i fokus
 • Minska behov av material genom smarta förpackningar och lägre vikt
 • All kartong och pappersråvara ska vara FSC-märkt
 • Synliggöra fördelar mot konsument för att driva efterfrågan på mer hållbara förpackningar

Målsättning:

 • 100% hållbart odlade råvaror 2030
 • Klimatneutral organisation 2021
 • Reducera utsläpp och kompensera för hela värdekedjan 2030

Människan och Samhället

Genom att vara en engagerande arbetsgivare med en stark hälsoprofil i vårt produktionssortiment samt det fortsatta arbetet med välgörenhetsprojekt så kommer vi att förverkliga målen.

1. Socialt ansvarstagande

Strategi:

 • Genom Eckes-Graninis initiativ Team Rynkeby God Morgon fortsätta den årliga insamlingen till förmån för sjuka barn

Målsättning:

 • > € 200 miljoner till välgörenhet fram till 2025 (EG Group)
 • 400 miljoner SEK till välgörenhet fram till 2025 (EG Sverige)

Status:

 • Eckes-Granini Sverige är genom projektet Team Rynkeby – God Morgon den enskilt största bidragsgivaren till Barncancerfonden. Läs mer om Team Rynkeby – God Morgon här: https://godmorgon.com/se/team-rynkeby-god-morgon/
 • Sedan starten 2011 har projektet samlat in 158 miljoner kronor till svårt sjuka barn

På gång:

 • Aktivering av projektet på utvalda delar av God Morgons sortiment för att låta konsument vara med och hjälpa till i denna viktiga insamling
 • Nytt för 2020 är att vi delar upp insamlingen mellan Barncancerfonden och nystartade Barnhjärnfonden, en mycket aktuell organisation att stötta då många barn idag lider av psykisk ohälsa och andra hjärnsjukdomar, inte minst barn som genomgått långa cancerbehandlingar och nu lever vidare med sena komplikationer.

2. Hälsa & välmående

Strategi:

 • Ständigt fokus på ökad hälsoprofil i befintliga produkter, genom minskat socker och ökat näringsinnehåll
 • Utveckla funktionella produkter som möjliggör en hälsosam livsstil hos morgondagens aktiva konsumenter
 • Fokus på transparens i kommunikation och produkt.

Status:

 • Vi har på gruppnivå sedan 2015 reducerat det tillsatta sockret i våra produkter med -10%
  Förtydligande: Juice är alltid 100% frukt, dvs inget tillsatt socker. Om socker tillsätts i en juice blir det en fruktdryck/nektar och får alltså inte kallas juice.
 • I Eckes-Granini Sverige har vi reducerat antalet produkter med tillsatt socker.
 • Vi har en tät dialog med våra konsumenter, via vår kundtjänst och sociala medier. Brämhults har skapat ett interaktiv forum på bramhults.se där vem som helst kan ställa frågor och få svar av Brämhultsteamet. På så sätt får konsument snabbt svar och blir dessutom delaktig i produktutveckling.

På gång:

 • Projekt med ytterligare fokus på reducering av tillsatt socker i fruktdrycker kommande år
 • Flertalet produkter i våra varumärkens innovationsplaner framåt med ökad funktion och hälsa i fokus

3. Våra anställda

Strategi:

 • Främja en stark hållbarhetskultur där alla har en möjlighet att göra skillnad, både för vårt bolag och omvärlden
 • Utbilda, utveckla och involvera våra medarbetare
 • Uppmuntra till en hälsosam livsstil

Status:

 • Pro-aktivt HR-arbete genom den digitala, och anonymiserade, HR-plattformen Winningtemp där tempen tas veckovis på hela organisationen. Områden som mäts är exempelvis Arbetsglädje, Ledarskap, Engagemang och Personlig utveckling. Bolagets ledning ges därigenom en översikt av personalens välmående, samt identifiera ev. områden med extra belastning etc där insatser behövs.
 • Komplett hälsokontroll för samtliga fast anställda inom Eckes-Granini i Sverige, genomförs vartannat år
 • Besök av ergonom vid behov eller årligen, för att säkra en god, fysisk arbetsmiljö
 • Årligt Friskvårdsbidrag för att uppmuntra personalen till fysisk aktivitet

Människan & Samhället – Summering

Strategi:

 • Genom Eckes-Graninis initiativ Team Rynkeby God Morgon® fortsätta den årliga insamlingen till förmån för svårt sjuka barn
 • Främja en stark hållbarhetskultur där alla har en möjlighet att göra skillnad, både för vårt bolag och omvärlden
 • Utbilda, utveckla och involvera våra medarbetare
 • Uppmuntra till en hälsosam livsstil
 • Ständigt fokus på ökad hälsoprofil i befintliga produkter, genom minskat socker och ökat näringsinnehåll
 • Utveckla funktionella produkter som möjliggör en hälsosam livsstil hos morgondagens aktiva konsumenter
 • Fokus på transparens i kommunikation och produkt.

Målsättning:

 • > € 100 miljoner till välgörenhet fram till 2025